fbpx

Podporujeme

Dlouhodobě podporujeme některé místní organizace. Podporujeme Dětský domov Korkyně, pro který každoročně pořádáme například charitativní předvánoční jarmark.

Vánoční jarmark 2019

V minulosti jsme také podporovali Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, které se zasloužilo o výběr prostředků na výrobu varhan pro dobříšský kostel.